www.orzel.nowemiasteczko.org


 Strona główna
 Z życia Koła
 Członkowie Koła
 Z historii Koła

 Fotogaleria

 Kontakt

 Archiwum


Wyszukiwarka
 

 
 Historia
 Ochrona środowiska
 Zwierzyna
 Tradycja i zwyczaje
 Polowania
 Trofea
 Broń
 Gwara
 
 
 
 
 
 


Składka PZŁ na 2014 rok
W związku ze zbliżającym się terminem płatności składek
członkowskich PZŁ uprzejmie informuję, że wysokość składki na 2014 rok wynosi:

• Normalna - 325 zł ( w tym ubezpieczenie 35 zł )
• ulgowa - 180 zł ( w tym ubezpieczenie 35 zł )

Składka ulgowa przysługuje kolegom, którzy do dnia 31.12.2013 r ukończą 70 lat oraz młodzieży uczącej się (studia dzienne) do 25 roku życia.
W związku z powyższym proszę w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2013 r. o dokonanie:

• wpłaty składki (u skarbnika lub na konto koła - O/BS Nowe Miasteczko Nr. 78967310170010011390320001), za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków do O/BS Nowe Miasteczko)
• dostarczenie legitymacji (o ile się kończy miejsce na przedłużenie, dołączyć zdjęcie)

oraz uregulowanie zaległych należności jak:

• składki na rzecz Koła

• inne należności

Proszę o dotrzymanie terminu złożenia legitymacji oraz dokonania wpłaty składki.
Przypominam, że składkę członkowską należy wpłacać za pośrednictwem swojego koła macierzystego. Nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe ani wpłaty indywidualne w PZŁ. Nie opłacenie składek w/w terminie może skutkować sankcjami określonymi w § 20 ust.2 Statutu PZŁ.SKARBNIK
mgr inż. Zbigniew Koszowski
0 Komentarzy
Content Management Powered by CuteNews
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl