www.orzel.nowemiasteczko.org


 Strona główna
 Z życia Koła
 Członkowie Koła
 Z historii Koła

 Fotogaleria

 Kontakt

 Archiwum


Wyszukiwarka
 

 
 Historia
 Ochrona środowiska
 Zwierzyna
 Tradycja i zwyczaje
 Polowania
 Trofea
 Broń
 Gwara
 
 
 
 
 
 
Rodzaje i metody polowań
Dodał: RomanS , 30 Nov 2006
Ostatecznym celem prowadzenia hodowli zwierzyny jest jej pozyskanie w drodze polowania. Zgodnie z prawem łowieckim pod pojęciem "polowanie"należy rozumieć "tropienie, ściganie, strzelanie oraz łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej, zmierzające do wejścia w jej posiadanie"

W zależności od liczby myśliwych biorących udział w polowaniu oraz sposobu jego zorganizowania polowania dzielą się na:

1. Polowania z myśliwską bronią palną:
2. polowania indywidualne,
3. polowania zbiorowe
4. Łowy z ułożonymi w tym celu dziennymi ptakami drapieżnymi, zwanymi ptakami łowczymi (sokolnictwo).

Polowanie indywidualne jest to polowanie wykonywane przez jednego myśliwego, działającego niezaleznie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim i bez użycia naganki.

W grupie polowań indywidualnuch rozróżnia się:

* polowanie na deptaka, bez psa lub z psem myśliwskim (na kuropatwy, bażanty, ptactwo wodne i błotne). Przy tym sposobie polowania myśiwy chodząc po polach lub łąkach itp. stara się wyszukać określone gatunki ptactwa;
* polowanie na czatach (na zwierzynę grubą i drobną), czyli z zasiadki, polega na zasadzeniu się na pewne gatunki zwierzyny w specjalnie wybranych miejscach i strzelaniu do przechodzących w pobliżu zwierząt. W ten sposób polujemy na zwierzynę płową, dziki, borsuki, lisy i inne;
* polowanie z podchodu (zwierzyna płowa, dziki, głuszce, cietrzewie) polega na podchodzeniu do upatrzonej zwierzyny na odległość strzału;
* polowanie z podjazdu (zwierzyna płowa, lisy, kaczki) polega na podjechaniu pojazdem (np. konnym) lub podpłynięciu łódką w pobliże interesującej myśliwego zwierzyny;
* polowanie po tropie (jelenie, daniele, dziki, kuny) jest modyfikacją polowania z podchodu. Stosowane jest zimą, przy ponowie i puszystym śniegu. Myśliwy rusza świeżym tropem zwierzyny i zachowując niezbędną ostrożność stara się dojść na odległość strzału;
* polowanie na wabia (jelenie-byki, sarny-rogacze, lisy, cietrzewie) polega na przywabianiu niektórych gatunków na odległość strzału. Używa się do tego celu odpowiednich wabików.

Innymi sposobami polowania indywidualnego jest polowanie na lisy i borsuki z psami norowcami, które wpuszczane do nor wypłaszają je na powierzchnię.

Polowanie zbiorowe jest to polowanie organizowane na zasadzie:

* pędzeń, w których naganka lub psy wypłaszają zwierzynę na linię myśliwych,
* pędzeń w polu przy polowaniu na ptactwo, w których myśliwi poruszają się równocześnie.
Content Management Powered by CuteNews
Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl